Novice in obvestila

Obvestilo – sterilizacija in kastracija mačk in psov
31. 03. 2022

POZIV OBČANOM STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK IN PSOV

 

Občina Loška dolina bo  tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk prebivalcev občine Loška dolina. S 01.04.2022 pa se na podlagi sprejetega proračuna za leto 2022 zagotavlja tudi sredstva za sterilizacijo in kastracijo lastniških psov prebivalcev občine Loška dolina.

 

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo do 30.10.2022 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

 

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

 

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ pet (5) mačk in največ dva (2) psa.

 

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov morajo lastniki izpolnjevati naslednji pogoj:

  • imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Loška dolina.

 

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 35,00 EUR za mačke, lastnik bo tako plačal 42,15 EUR za sterilizacijo mačke oz. 27,37 eur za kastracijo mačka.

 

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 65,00 EUR za pse, lastnik bo tako plačal  le razliko za sterilizacijo oziroma kastracijo psa (cena je odvisna od teže psa).

 

 

Vsi uporabniki storitev boste morali izpolnili obrazec.

 

Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670, e-pošta:danica.zrim@loskadolina.si.

Na glavno vsebino