Novice in obvestila

Obvestilo – repna grizlica
23. 08. 2018
 

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Izpostava Kočevje

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Tel.: 01 8931 422, 041 310 158

E-naslov: ana.ogorelec@lj.kgzs.si

www.lj.kgzs.si

Repna grizlica (Athalia rosae)

Letos bolj zgodaj opozarjamo pridelovalce strniščne repe, da so se v nekaterih posevkih začele pojavljati ličinke repne grizlice, ki objedajo liste. Ličinke (pagosenice) so črne barve in jih najdemo najprej na spodnji strani listov. So zelo požrešne in lahko ob močnem napadu v nekaj dneh popolnoma uničijo listno maso. Spremljajte tudi morebitne pojave gosenic belinov in raznih sovk. Priporočamo redno in natančno pregledovanje posevkov. V primeru močnejšega napada lahko škodljivce zatirate z insekticidom. Okvirni prag zatiranja je ena ličinka na eno do dve rastlini. V repi je za zatiranje grizočih škodljivcev registriran insekticid Karate zeon 5 CS (0,15 l/ha), Coragen (0,175 l/ha), Decis 100 EC (0,075 l/ha). Visoke temperature zmanjšujejo delovanje insekticidov, zato tretirajte v večernih urah.  Za zatiranje raznih gosenic pa lahko uporabite tudi biološki pripravek Lepinox plus.

Na glavno vsebino