Novice in obvestila

Obvestilo o varstvu žit
17. 05. 2022

Ob toplem vremenu in dobri namočenosti tal je razvoj žit pospešen, pogoste padavine vplivajo ugodno tudi na

razvoj povzročiteljev bolezni, zato priporočamo redno pregledovanje njiv.

 

Posevki ozimnih ječmenov sedaj večinoma klasijo ali začenjajo s cvetenjem (BBCH 50-60), v hladnejših

območjih so še v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 41-49). Kljub temu, da je zdravstveno stanje posevkov v

splošnem dobro, jih je treba sedaj preventivno zavarovati pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo, v kolikor

tega še niste storili. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so Ascra xpro, Delaro forte, Elatus era, Priaxor EC,

Revycare, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara ipd. ali tudi Retengo, ki omejuje pojave neparazitskih listnih pegavosti, ki jih

težko ločimo od ječmenove ramularijske pegavosti. V kolikor ste prvo škropljenje s fungicidom izvedli že med kolenčenjem, po

približno dveh tednih posevki niso več zavarovani.

 

Tudi posevki ozimne pšenice se sedaj pospešeno razvijajo. Večinoma imajo že razvit zgornji list (zastavičar) in prehajajo v

obdobje razvoja listne nožnice (od BBCH 39 dalje). Za pridelek so poleg klasa najbolj zaslužni zgornji trije listi, zato je važno,

da ostanejo čim bolj dolgo zdravi. Preventivno jih zavarujte pred glivičnimi okužbami s katerim od fungicidov kot so Ascra

xpro, Delaro forte, Elatus era, Priaxor EC, Mirador forte, Magnello, Prosaro, Revycare, Siltra xpro, Zamir in podobni.

Na listih opažamo tudi že prve ličinke žitnega strgača. Priporočamo pregledovanje posevkov. Zatiranje z insekticidi se

priporoča, če v povprečju opažate 1-2 ličinki na bil. Uporabite lahko katerega od sledečih pripravkov: Delux 050 CS, Evure,

Mavrik 240 EW, Karate zeon 5 CS. Škodljivci se lahko pojavljajo samo na posameznih delih njiv, v takih primerih škropljenje

po celotni površini ni potrebno.

 

Natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Datum objave obvestila: 16.05.2022 10:11

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Pripravila: Meta Zemljič

Seznam registriranih FFS

MKGP-UVHVVR | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2022

Na glavno vsebino