Novice in obvestila

Obvestilo o predvidenih aktivnostih v zapuščenem obratu v Prezidu
18. 11. 2020

Občina Loška dolina že vseskozi od prejetja prve informacije o nameri za pričetek dejavnosti v opuščenih prostorih Finvest corp v Prezidu aktivno spremlja problematiko namere odlaganja odpadkov v sosednji občini.

Z namenom pridobivanja uradnih podatkov je bila s strani Občine Loška dolina v Grad Čabar posredovana zahteva za posredovanje vseh informacij povezanih z načrtovano dejavnostjo. Posebej smo izpostavili, da odlaganje odpadkov na občutljivem kraškem področju povodja Ljubljanice ni dopustno in pozvali sosednjo Občino k skupnem delovanju s ciljem ohranjanja čistega okolja.

Na podlagi zahteve smo s strani Grada Čabra pridobili uradni odgovor iz katerega je nedvoumno jasno, da odpiranje sežigalnice ali recikliranja odpadkov v Prezidu ni možno.

Dogajanja v tej zadevi bomo spremljali še naprej v sodelovanju z Gradom Čabrom in ostalimi pristojnimi inštitucijami v obeh državah.

 

Odgovor Grada Čabra objavljamo v celoti.

 

Župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino