Novice in obvestila

Obvestilo o objavi javnega poziva Las Notranjska
17. 10. 2018

LAS Notranjska je objavila nova javna poziva za izbor projektov/operacij, ki se bodo sofinancirale iz:

– Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP v okvirni višini 434.900 EUR in

– Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR v okvirni višini 255.327 EUR.

 

Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje obeh skladov ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska. Tematska področja so podrobneje opisana v strategiji in so naslednja:

  • ustvarjanje novih delovnih mest (sredstva EKSRP, ESRR)
  • razvoj osnovnih storitev (sredstva EKSRP)
  • varstvo okolja in ohranjanje narave (sredstva EKSRP)
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (sredstva ESRR).

Projekti, ki bodo sofinancirani iz EKSRP sklada se lahko izvajajo na celotnem območju LAS, medtem ko se projekti sofinancirani iz ESRR sklada lahko izvajajo samo v urbanih območjih LAS.

 

Rok za oddajo vloge je 17.12.2018. Informativna delavnica s predstavitvijo vsebin posameznega sklada bo v četrtek, 8.11.2018, ob 16. uri, v prostorih zavoda Ars viva, v Podcerkvi.

Več informacij in razpisna dokumentacija na spletni strani LAS Notranjska.

 

 

  Dragica Bratanič
svetovalka

RRA Zeleni kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Tel.: +386(0)5 72 12 244, Fax: +386(0)5 72 12 245
www.lasnotranjska.siwww.rra-zk.si

 

Na glavno vsebino