Novice in obvestila

Obvestilo o občasnih meritvah prekoračitev dovoljenih hitrosti
16. 06. 2011

Meritve bomo opravljali s samodejno merilno napravo, ki je vgrajena v vozilo in prekrške beleži ter jih slikovno dokumentira. Vozilo s samodejno merilno napravo bomo v določenem časovnem razmiku postavljali na različne lokacije in tako opravili nadzor na kar največ kritičnih točkah po občinah. Za ugotovljene prekrške bodo kršiteljem izdani plačilni nalogi z izrekom globe in morebitnimi kazenskimi točkami skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

Poskusne meritve hitrosti, ki so bile na območju navedenih občin opravljene v mesecu aprilu 2011 so pokazale, da je problematika prevelike hitrosti velika, zato je osnovni namen meritev hitrosti predvsem preventivno delovanje in umirjanje prometa v naseljih.

Varnost v cestnem prometu je izredno pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto bivanja ljudi na določenem območju, zato pomeni uvedba merjenja hitrosti vozil s stacionarnim radarjem pomemben prispevek k večji prometni varnosti najšibkejših udeležencev v prometu in posledično izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa kot takega.

O predvidenih terminih izvajanja meritev hitrosti bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke sprotno obveščalo javnost na spletnih straneh občin.

Postojna, junij, 2011

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občin Postojna, Cerknica Pivka,

Loška dolina in Bloke

Na glavno vsebino