Novice in obvestila

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju
21. 03. 2023

Obvestilo o neuspelem  javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe

V skladu z 62. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) vas obveščamo, da je javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe (šifra DM C027010), ki je bil dne 25.01.2023 objavljen na spletni strani Občine Loška dolina in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen, saj ni bil izbran noben od prijavljenih kandidatov.

 

Občina Loška dolina

Župan

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino