Novice in obvestila

Obvestilo o možnosti brezplačne uporabe površine z občinskim šotorom v juniju 2024
16. 04. 2024

Spoštovani!

 

Občina Loška dolina omogoča brezplačno uporabo površine skupaj z občinskim šotorom v spodaj navedenih prostih terminih za čas od 6:00 do 22:00 ure vsem društvom registriranih v Občini Loška dolina za organizacijo kulturnih, turističnih, športnih in humanitarnih prireditev in drugih dogodkov.

Površina se nahaja pri osnovni šoli heroja Janeza Hribarja na betonskemu platoju ob parkirnem prostoru šole, na katerem bo od 05.06.2024 do 26.06.2024 postavljen občinski šotor v velikosti 15m x 40m s prireditvenim odrom velikosti 4m x 6m.

 

Prosti termini:

07.06.2024,

08.06.2024,

09.06.2024,

10.06.2024,

11.06.2024,

12.06.2024,

13.06.2024,

14.06.2024,

16.06.2024,

17.06.2024,

18.06.2024,

19.06.2024,

20.06.2024,

21.06.2024,

22.06.2024

 

Pogoji rezervacije:

Društvo registrirano v Občini Loška dolina mora izpolnjeno vlogo objavljeno na občinski spletni strani oddati do 27.05.2024 na Občino Loška dolina po pošti na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali na e-naslov martina.mulec@loskadolina.si. V primeru vlog za isti termin se šotor odda društvu, ki je prvi oddal vlogo.

Z uporabnikom se bo sklenila pogodba o uporabi šotora, v kateri se bodo podrobneje uredila medsebojna razmerja, predvsem se določi odgovorno osebo uporabnika in odgovornost za povzročeno škodo ter varnostne ukrepe. Uporabnik mora prireditev prijaviti na Upravno enoto Cerknica.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na Občini Loška dolina, tel. 01/7050681, e-mail: martina.mulec@loskadolina.si.

Vloga – najem šotora

šotor
Na glavno vsebino