Novice in obvestila

Obvestilo o možnem najemu kmetijskih zemljišč
08. 04. 2020

Občina Loška dolina, Štab CZ Loška dolina in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na podlagi pobude občana pričenjajo akcijo zbiranja namer občanov za zakup kmetijskih obdelovalnih zemljišč, ki bi jih zainteresirani želeli obdelovati za lastno samooskrbo.

Vse zainteresirane občane prosimo, da namero izrazijo pisno ter jo posredujejo na elektronski naslov:

obcina@loskadolina.si –  Občina Loška dolina, oziroma na naslov info.skzgrs@gov.si –  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

V dopisu prosimo navedite katastrsko občino in številko parcele za katero ste zainteresirani. Na podlagi vašega predloga in na podlagi pridobljenih podatkov se bo preverjalo ali je zemljišče še prosto oziroma da ni že oddano v zakup drugemu uporabniku.

O možnosti uporabe zemljišča bodo vsi zainteresirani obveščeni v najkrajšem času.

 

Občina Loška dolina                                 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Na glavno vsebino