Obvestilo o končanem natečajnem postopku za delovno mesto “višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe”

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe« Občine Loška dolina, objavljen na spletni strani Občine Loška dolina dne 01.03.2010 in v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 02.03.2010, se je zaključil z izbiro kandidata.
Datum: 7. aprila, 2010

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št.: 01 70-50-670.

Skip to content