Obvestilo o končanem natečajnem postopku – pravnik

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec za splošno pravne zadeve« Občine Loška dolina, objavljen na spletni strani Občine Loška dolina dne 20.11.2008 in v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 21.12.2008, se je zaključil z izbiro kandidata.
Datum: 24. decembra, 2008

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št.: 01 70-50-670.

Skip to content