Novice in obvestila

Obvestilo o končanem natečajnem postopku – pravnik
24. 12. 2008

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št.: 01 70-50-670.

Na glavno vsebino