Novice in obvestila

Obvestilo – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2017
26. 01. 2017

Obveščamo vse občane, da bo z novim letom ponovno potekala odmera za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ  je vodenje evidence podatkov za odmero NUSZ in zavezancev za plačilo NUSZ. Izdaja odločb o odmeri NUSZ in reševanje pritožb na odmero pa je izključno v pristojnosti Finančne uprave RS.

Vsakršne spremembe na stavbnih zemljiščih (sprememba lastnika oz. plačnika) nam sporočite na Občino Loška dolina do petka, 10. ferbruarja 2017. V kolikor nam do tega datuma ne boste sporočili nobenih sprememb, vam bodo odmerjeni dosedanji podatki za leto 2017.

Še enkrat obveščamo vse občane, da morajo biti podatki skladni s podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (Površina NUSZ = neto tlorisna površina REN brez zunanjih površin kot so terase, balkoni..). Da bo zagotovljena ažurnost podatkov občane naprošamo, da nam vsakršno spremembo podatkov o stavbnih zemljiščih sporočite v roku 15 dni od nastanka spremembe.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na občini, na tel. številki: (01) 7050 670 in (01) 7050 683 ali na elektronskem naslovu: obcina@loskadolina.si.

Na glavno vsebino