Novice in obvestila

Obvestilo – delovni čas Občine Loška dolina
12. 02. 2021

Vse občanke in občane ter zunanje obiskovalce obveščamo, da se s sprostitvijo ukrepov z dne 15.02.2021 preklicuje odredba o zaprtju

Občine Loška dolina.

 

Občina Loška dolina od 15.02.2021 ponovno deluje po ustaljenem delovnem času.

 

Zaradi zagotavljanja varnosti zdravja zaposlenih in obiskovalcev je vstop v prostore dovoljen v skladu s

sprejetimi navodili NIJZ.

 

 

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar l. r.

Na glavno vsebino