Novice in obvestila

Obvestilo
26. 10. 2023

Občane, občanke ter lastnike in najemnike poslovnih in stanovanjskih prostorov naprošamo,  da skupaj poskrbimo za čisto okolje. Občina je bila večkrat opozorjena, da  se v okolici objektov nahajajo odpadki, ki ne dajejo lepega vtisa o našem kraju, zato se potrudimo, da bodo odpadki odloženi v smetnjake.  Čisto okolje je zdravo in pozitivno okolje.  Vsi skupaj si moramo prizadevati, da bodo naši otroci, vnuki in zanamci ohranjali »dolžnost« varovanja okolja.

Občina Loška dolina

Smeti

Smeti

Novica
Na glavno vsebino