Novice in obvestila

Obrezovanje vegetacije ob cestah
19. 04. 2022

S prihodom pomladi se začenja tudi spomladansko čiščenje zelenih površin. Lastnike oziroma upravljalce zelenih površin, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja naprošamo, da na njih opravijo vsa nujna vzdrževalna dela. Opozarjamo predvsem na nujnost obrezovanja živih mej, grmovnic in dreves, še posebej ob cestah in pločnikih tako, da ti ne segajo na javno površino in ne ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih, ne zakrivajo prometne signalizacije in svetilnosti javne razsvetljave.

Nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o cestah, Odlokov o občinskih cestah ter Odlokov o javnih zelenih površinah, ki urejajo navedeno področje opravlja Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

 

S spoštovanjem predpisov in izvajanjem vzdrževanih del vegetacije ob cestah bomo vsi skupaj pripomogli k večji varnosti prometa.

 

 

 

Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Jeršice 3

6230 Postojna

Na glavno vsebino