Novice in obvestila

Obisk ministra za infrastrukturo
18. 05. 2020

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je s svojimi sodelavci (državni sekretar Aleš Mihelič, v. d. direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Lilijana Herga, vodja Sektorja za investicije v ceste pri Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart) in poslanko Državnega zbora RS Ivo Dimic 15. maja 2020, v okviru terenskega obiska v občinah Logatec, Cerknica in Loška dolina obiskal občinsko upravo Občine Loška dolina. Župan Janez Komidar je gostom predstavil občinske aktualne investicijske projekte.

V Kozariščah si je minister ogledal gradbena dela rekonstrukcije mostu čez Mali Obrh, sofinancirane s strani Ministrstva za infrastrukturo. »Gre za pomembno rekonstrukcijo zaradi oživitve aktivnosti pri Gradu Snežnik, prav tako gre za kulturno dediščino, ki ji bomo s to prenovo ohranili,« je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Po ogledu Kozarišč je minister Jernej Vrtovec z županom Janezom Komidarjem podpisal Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta »Ureditev ceste Stari trg – Loški Potok«. Projekt je razdeljen v dva sklopa, za oba pa bo država razpisala izvedbo del še pred poletjem. Dela obeh odsekov ob uspešno izvedenem javnem naročilu se bodo pričela jeseni 2020, zaključila pa v letu 2021.

Na glavno vsebino