Novice in obvestila

Občni zbor Smučarskega kluba Loška dolina
02. 07. 2019

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva
  2. Razrešitev vseh organov SK Loška dolina in volitve novih organov Smučarskega kluba Loška dolina za mandatno obdobje 2019-2022.

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj deset članov.

 

Kandidati za predsednika kluba kandidature, skupaj s celotno listo vseh organov kluba, lahko predhodno pošljejo po elektronski pošti sk.loskadolina@gmail.com ali jih predložijo na občnem zboru.

 

Vabila so objavljena na lokalno običajen način, poslana po elektronski pošti, po navadni pošti, objavljena na Facebook strani Smučarskega kluba Loška dolina, na TV Oron, na oglasni deski prostorov Smučarskega kluba Loška dolina.

 

Zaradi pomembnosti dnevnega reda vas prosimo, da se zbora zanesljivo udeležite.

 

Upravni odbor SK Loška dolina

Na glavno vsebino