Nove generalne odločbe o izvedbi sanitarne sečnje

Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Stari trg in Občina Loška dolina obveščata vse lastnike gozdov, da so bile za vse zasebne gozdove na območju občine Loška dolina izdane nove ODLOČBE O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDOLOMA.
Datum: 5. junija, 2014

Odločbe so objavljene na vseh oglasnih deskah na območju Loške doline in spletnem portalu Občine.

Odločba Požarje

Odločba Racna gora

Odločba Javorje

Dodatne informacije dobite na sedežu ZGS, Krajevna enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6 , tel. 70-53-100.

Skip to content