Novice in obvestila

Nove generalne odločbe o izvedbi sanitarne sečnje
05. 06. 2014

Odločbe so objavljene na vseh oglasnih deskah na območju Loške doline in spletnem portalu Občine.

Odločba Požarje

Odločba Racna gora

Odločba Javorje

Dodatne informacije dobite na sedežu ZGS, Krajevna enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6 , tel. 70-53-100.

Na glavno vsebino