Novice in obvestila

Nov javni razpis garancij za bančne kredite
17. 08. 2017

Posodobitev poslovnih procesov, novi poslovi prostori, nova oprema in stroji ter podobno – vse to zahteva finančni vložek, ki si ga marsikatero podjetje ne more privoščiti brez najema kredita. Vendar pot do kredita ni vedno enostavna, saj banke zanj zahtevajo garancijo. Najem posojil bo z garancijami, ki so od 30.6. razpisane v okviru regijske garancijske sheme, nekoliko dostopnejši. V Primorsko-notranjski regiji je za garancije na voljo dobrih 2,5 milijona evrov sredstev.

Na drugi javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki delujejo in izvajajo projekte na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Z novim razpisom upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini od 50 do 80 odstotkov glavnice kredita. Pod določenimi pogoji, so predmet prijavljenega projekta, lahko obratni stroški tudi do 100 odstotkov. Posojila pa lahko najamejo pri Delavski hranilnici, Banki Sparkasse, NLB, Novi KBM ali Primorski hranilnici Vipava. Slovenski regionalno razvojni sklad za garancije v Primorsko-notranjski regiji namenja 800.000 evrov, skupni kreditni potencial pa znaša 3,2 milijona evrov. Najnižji znesek bančnega kredita je 8.000, najvišji pa 500.000 evrov. Odplačilna doba kredita je največ 8 let. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje po pravilu »de minimis«.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. junija 2018.

Navodila za pripravo vloge in razpisna dokumentacija so na voljo na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka in na spletni strani www.rra-zk.si. Dodatne informacije lahko dobite pri Marinki Petrc (marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33). Podjetnik mora za kredit najprej zaprositi pri eni od omenjenih bank, nato pa se s pozitivnim sklepom banke lahko prijavi na razpis.

 

RRA Zeleni kras, d.o.o.

Na glavno vsebino