Novice in obvestila

Navodila za polnjenje domačih bazenov
21. 06. 2023

V toplih dneh ljudje izkazujejo povpraševanje po polnjenju domačih bazenov. Polnjenje bazena je možno pod pogojem, da razmere na vodovodnem sistemu dopuščajo dodaten odjem.

Uporabnik napiše vlogo za polnjenje bazena na info@komunala-cerknica.si.

V vlogi napiše podatke o:

  • lokaciji polnjenja,
  • plačniku račun (ime, priimek, naslov),
  • predvideni količini polnjenja,
  • kontaktne podatke (ime, telefonsko številko).

Upravljavec aktivira gasilsko društvo za prevoz. Uporabnik plača gasilcem strošek prevoza, JP Komunala Cerknici pa strošek porabljene vode.

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vse obveznosti, ki so vezane na obračun vodarine, to je okoljsko dajatev in nanje navezujoče obveznosti, torej tudi obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma praznjenja greznic.

Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg. Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22) pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev

 

 

Notranjska cesta 44

1380 Cerknica

Tel.: 01-709-79-10

Fax.: 01-709-31-75

Email: nusa.ambrozic@komunala-cerknica.si

http://www.komunala-cerknica.si

 

 

Na glavno vsebino