Novice in obvestila

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju
30. 10. 2013

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (sanitarna sečnja):

1.) na nepremičninah parc. št. 1706/168 k.o. Lož in sicer se prodaja 27 dreves iglavcev, skupaj 56 m3 izbranega in označenega drevja v skladu z Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408 -05-2528- C005/13, ki jo je dne 25.10. 2013 izdal Zavod za gozdove Slovenije

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Na glavno vsebino