Namere za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemjlišč

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja Namere za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo naslednjih zemjlišč:
Datum: 10. junija, 2013

– parc. št. 1601/12, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1602/2, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1602/3, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1602/4, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 2247/15, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 2247/14, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/25, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/14 katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/15, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/17, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/18, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/19, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/20, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/21, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 1643/22, katastrska občina 1636 Lož

– parc. št. 27, katastrska občina 1636 Lož

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št., ki so navedene zgoraj.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar

Skip to content