Novice in obvestila

Namere za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemjlišč
21. 09. 2012

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 10, katastrska občina 1647 Nadlesk,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 10, katastrska občina 1647 Nadlesk.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 71/6, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 71/6, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 591/2, katastrska občina 1644 Iga vas,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 71/6, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 1641/9, katastrska občina 1636 Lož,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1641/9, katastrska občina 1636 Lož.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 1641/10, katastrska občina 1636 Lož,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1641/10, katastrska občina 1636 Lož.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 1745 in 1746, katastrska občina 1647 Nadlesk,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1745 in 1746, katastrska občina 1647 Nadlesk.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 873/13, 873/40 in 873/41, katastrska občina 1639 Vrhnika,

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 873/13, 873/40 in 873/41, katastrska občina 1639 Vrhnika.

Za navedena zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN

Janez KOMIDAR l.r.

Skip to content