Novice in obvestila

Namera za sklenitev pogodbe – prodaja posameznega dela stavbe št. 48, k.o. Stari trg
30. 09. 2016

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  posameznega dela stavbe

  • posamezni del št. 3 v stavbi št. 48 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1637-48-3
  • posamezni del št. 4 v stavbi št. 48 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1637-48-4
  • posamezni del št. 5 v stavbi št. 48 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu, ID znak: 1637-48-5

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Skip to content