Novice in obvestila

Namera za sklenitev pogodbe – oddaja nepremičnine s parc. št. 2491, k.o. Nadlesk, v najem
12. 09. 2016

V skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI V NAJEM nepremičnine s parc. št. 2491 k.o. 1647- Nadlesk

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine s parc. št. 2491 k.o. 1647- Nadlesk.

Za  oddajo nepremičnine v najem  bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan Janez Komidar

Na glavno vsebino