Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 810/26, k.o. Stari trg
18. 03. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 810/26 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 478-10/2015

Datum: 16.3. 2015

Na glavno vsebino