Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – parcela št. 1602/5 katastrska občina 1636 Lož
29. 09. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1602/5 katastrska občina 1636 Lož.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Janez Komidar

Župan občine Loška dolina

Na glavno vsebino