Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč – parcele št. 1296/7, 1291/86 in 1296/3 katastrska občina 1636 Lož

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč s parc. št. 1296/7, 1291/86 in 1296/3 katastrska občina 1636 Lož.
Datum: 29. septembra, 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 1296/7, 1291/86 in 1296/3 katastrska občina 1636 Lož, vse v 88/100 deleža.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Janez Komidar

Župan občine Loška dolina

Skip to content