Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 2265/16, k.o. Kozarišče
29. 09. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 2265/16 katastrska občina 1648 Kozarišče menjala za zemljišče s parc. št. 2263/2 katastrska občina 1648 Kozarišče.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Janez Komidar

Župan občine Loška dolina

Na glavno vsebino