Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 2265/16, k.o. Kozarišče

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 2265/16, k.o. Kozarišče.
Datum: 29. septembra, 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 2265/16 katastrska občina 1648 Kozarišče menjala za zemljišče s parc. št. 2263/2 katastrska občina 1648 Kozarišče.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Janez Komidar

Župan občine Loška dolina

Skip to content