Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišča s parc. št. 1/40 katastrska občina 1647 Nadlesk
29. 09. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 1/40 katastrska občina 1647 Nadlesk menjala za zemljišče s parc. št. 1/36 in 100/3 katastrska občina 1647 Nadlesk.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino