Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za menjavo zemljišč s parc. št. 810/25 in 810/28, k.o. Stari trg
18. 03. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 810/25 in 810/28 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu menjala za zemljišče s parc. št. 810/30 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 478-11/2015

Datum: 16.3. 2015

Na glavno vsebino