Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 810/26, k.o. Stari trg
10. 09. 2014

za prodajo zemljišča s parc. št. 810/26, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino