Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 810/26, k.o. Stari trg

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe
Datum: 10. septembra, 2014

za prodajo zemljišča s parc. št. 810/26, katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Skip to content