Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 1590, k.o. Dane
08. 05. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1590 katastrska občina 1634 Dane, vse v 1/6 deleža.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Na glavno vsebino