Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 1383, katastrska občina 1645 Viševek

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja Namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 1383, katastrska občina 1645 Viševek.
Datum: 10. junija, 2013

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1383, katastrska občina 1645 Viševek, ki bo zamenjana za parc. št. 1378 k.o. Viševek.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar

Skip to content