Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 1383, katastrska občina 1645 Viševek
10. 06. 2013

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1383, katastrska občina 1645 Viševek, ki bo zamenjana za parc. št. 1378 k.o. Viševek.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino