Namera za sklenitev neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 1673/92, katastrska občina 1644 Iga vas
Datum: 5. junija, 2013
Skip to content