Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
07. 08. 2013

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 133 katastrska občina 1635 Podcerkev v 1/3 deleža,.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar

Na glavno vsebino