Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
19. 09. 2013
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 140 in 149 v 1/6 deleža, katastrska občina 1635 Podcerkev.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino