Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
13. 10. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za stanovanje na naslovu Primšarjeva 15, 1380 Cerknica, ID znak1676-1815-9 katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu.

 

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Na glavno vsebino