Novice in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
15. 07. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 1643/25 katastrska občina 1636 Lož menjala za zemljišče s parc. št. 1643/24 katastrska občina 1636 Lož.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino