Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo zemljišča s parc. št. 1643/25 katastrska občina 1636 Lož
Datum: 15. julija, 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe s katero bo zemljišče s parc. št. 1643/25 katastrska občina 1636 Lož menjala za zemljišče s parc. št. 1643/24 katastrska občina 1636 Lož.

Za menjavo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Skip to content