Novice in obvestila

Namera o oddaji v uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg.
18. 03. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, OI Cerknica in sicer dne 09.04.2015.

Za uporabo prostorov v najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-9/2015

Datum: 18. marca 2015

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino