Namera o oddaji v uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg.

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja Namero o oddaji v uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg.
Datum: 18. marca, 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, OI Cerknica in sicer dne 09.04.2015.

Za uporabo prostorov v najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-9/2015

Datum: 18. marca 2015

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Skip to content