Novice in obvestila

Namera o oddaji v najem prostorov Kulturnega doma Stari trg
11. 03. 2015
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Delavsko prosvetnemu društvu Svoboda, Loška dolina in sicer dne 28.03.2015.

Za oddajo prostorov v najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-7/2015

Datum: 11. marca 2015

Na glavno vsebino