Novice in obvestila

Namera o oddaji v najem prostorov Kulturnega doma Stari trg
14. 03. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

– KD Rak Rakek in sicer dne 05.04.2014

– Javnemu zavodu za kulturo in turizem grad Snežnik in sicer dne 30.03.2014

Za oddajo prostorov v najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Na glavno vsebino