Namera o oddaji v najem – Kulturni dom Stari trg

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero o oddaji v najem prostorov Kulturnega doma Stari trg.
Datum: 6. novembra, 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v najem prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,  Robertu Urbiha in sicer dne 04.12.2015 za namen »Miklavžev koncert«.

Za  oddajo prostorov v najem  bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

 

Številka: 610-27/2015

Datum: 6. november, 2015

Skip to content