Novice in obvestila

Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg
05. 03. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Društvu upokojencev Loška dolina in sicer dne 12.03.2015.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Številka: 610-6/2015

Datum: 04.03.2015

Na glavno vsebino