Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg.
Datum: 7. maja, 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu, Smučarskemu klubu Loška dolina in sicer dne 16.05.2014.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Številka: 610-21/2014

Datum: 6. maj, 2014

Skip to content