Novice in obvestila

Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg
07. 05. 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu, Smučarskemu klubu Loška dolina in sicer dne 16.05.2014.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo bo sklenjena neposredna pogodba.

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Številka: 610-21/2014

Datum: 6. maj, 2014

Na glavno vsebino