Novice in obvestila

Namera o oddaji v brezplačno uporabo – Kulturni dom Stari trg
04. 05. 2018
Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg.
V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI V BREZLAČNO UPORABO prostorov Kulturnega doma Stari trg

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu  za namen: gledališka predstava,   in sicer dne 10.05.2018.

 

Za  oddajo prostorov v brezplačno uporabo  bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez Komidar

Na glavno vsebino