Namera o oddaji v brezplačno uporabo – Kulturni dom Stari trg pri Ložu

Namera o oddaji v brezplačno uporabo prostorov Kulturnega doma Stari trg pri Ložu.
Datum: 12. marca, 2018

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI V UPORABO prostorov Kulturnega doma Stari trg

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v uporabo prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu,

Kulturno umetniškemu društvu Planina in sicer dne 23.03.2018 za namen: gledališka predstava »Jamska Ivanka«.

 

Za  oddajo prostorov v uporabo  bo sklenjena neposredna pogodba.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

Župan

Janez Komidar

Skip to content