Namera o oddaji v brezplačno uporabo kulturnega doma

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO O ODDAJI V BREZLAČNO UPORABO prostorov Kulturnega doma Stari trg, dne 08.02.2014.
Datum: 28. januarja, 2014
Skip to content