Novice in obvestila

Namera o oddaji v brezplačno uporabo in najem prostorov Kulturnega doma Stari trg
20. 01. 2015

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo in najem prostorov v Kulturnem domu Stari trg, na naslovu Cesta Notranjskega odreda 19, 1386 Stari trg pri Ložu, Delavsko prosvetnemu društvu Svoboda, Loška dolina in sicer dne 06.02.2015, dne 07.02.2015 in dne 08.02.2015.

Za oddajo prostorov v brezplačno uporabo in najem bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Številka: 610-1/2015

Datum: 20. januarja 2015

ŽUPAN Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino