Namera o oddaji v brezplačno oddajo

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja NAMERO O ODDAJI V BREZLAČNO UPORABO prostorov v podružnični šoli v Babnem polju, Babno polje 82
Datum: 29. oktobra, 2012
Skip to content